Tájékoztató a 2024/2025-ös tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokról

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2024. április 18-tól 2024. április 19-ig 8.00-17.00 óráig van lehetőség.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy előző évhez hasonlóan a 2024/2025-ös tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

1. Elektronikus úton történő beíratás

Az elektronikus úton történő jelentkezésre 2024. március 27-től 2024. április 19. 18.00 óráig nyílik lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül, melynek elérhetősége: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés elektronikus felületen a „Beiratkozás” menüpont alatt a „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” modulon keresztül jelentkeztetheti gyermekét.

Online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése, az eredeti dokumentumok bemutatására a beiratkozás napján, 2024. április 18-án és április 19-én kerülhet sor.

Kötelező felvételt biztosító iskola: Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

2. Személyesen történő beíratás

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2024. április 18-tól 2024. április 19-ig 8.00-17.00 óráig van lehetőség.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • Szakértői bizottság szakértői vélemény

Az iskola vezetősége